Centrul Comunitar Obor

Status: Fundraising

Centrul Comunitar Obor este un loc în care educația se transformă în discuție, dezbatere, creație și joacă, un loc care susține crearea unor noi metode de îmbunătățire a calității vieții copiilor proveniți din medii defavorizate.

Suma:

3,645 RON

Galantomi:

4

Donatii:

23

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Copiii care participă la activitățile Centrului Comunitar Obor provin din familii dezavantajate care se confruntă cu sărăcie, locuire inadecvată, consum de droguri, violență etc.


Centrul Comunitar Obor facilitează integrarea copiilor în mediul educațional, prin sprijinirea acestora în dobândirea unor competențe și abilități necesare integrării, prevenirii abandonului școlar, dar și descoperirii înclinațiilor, pasiunilor. De asemenea, activitățile din cadrul centrului contribuie la dezvoltarea personală a acestor copii și crește accesul lor la servicii socio-medicale.

Centrul Comunitar Obor are un program structurat pe independență (posibilitate de alegere și motivație a dorințelor și intereselor îndreptate spre activități) și improvizație (în funcție de specificul zilei și de atmosfera de lucru) în activități.


Activitățile Centrului Comunitar Obor


Ateliere recreativ-educaționale și de socializare

• alfabetizare
• terapie ocupațională (pictură, modelaj, origami)
• reciclare creativă (string art din lemn și carton; instrumente muzicale plastic etc.; acvarii decorative din borcane reciclate; ghivece flori și legume din sticle de plastic reciclate; jucării pentru uzul personal al copiilor)
• folosirea uneltelor de bricolaj în vederea deprinderii utilizării acestora, dar și în crearea jucăriilor
• experimente chimice folosind articole de uz casnic (bicarbonat sodiu, amidon, colorant alimentar, chibrituri, săpun lichid etc.)

Activități comune în weekend (în special sportive) și mini excursii/ day trip/ vizite la muzee
• Acestea au scop recreațional, de închegare a grupului, de implicare a mai multor voluntari în lucrul cu copiii și o oportunitate de descoperire a unor înclinații spre anumite domenii și activități din partea copiilor

Activități specifice individuale (în funcție de înclinație și interes)
• Sunt alese în funcție de interesele și abilitățile manifestate de copii de-a lungul timpului, având scopul de valorizare, auto-valorizare și încurajare a lor.


Asistență socială
• Sprijin pentru cei 20 de copii și familiile acestora în vederea facilitării accesului la servicii socio-medicale de specialitate: referire și acompaniere pentru obținerea actelor de identitate, (re)integrare în sistemul de învățământ, accesarea serviciilor medicale etc.


------------------------------------


Obor Community Center is a place where education is about discussion, debate, creativity and play, a place that aims to find new methods to improve the quality of life for children from disadvantaged backgrounds.


The children who participate in the activities of Obor Community Center come from families who are living in poverty, in precarious conditions, who are coming from a violent background etc.


Obor Community Center facilitates the integration of children in the educational environment by supporting them in obtaining the necessary competences and abilities for a better integration, it helps avoid school dropout, and also helps them develop their passions. The activities of the center contribute to the children’s personal development and increase their access to socio-medical services. The program of the center is structured on independence and improvisation.


The activities of the Obor Community Center


Educational and recreational workshops
The program is centered on independence and improvisation.
• Alphabetization
• Occupational therapy (painting, origami etc)
• Creative recycling (wood and carton string art; decorative aquariums from recycled jars; toys for the children's personal use)
• Learning to use tools and to make toys
• Experiments using household materials


Common weekend activities, trips, visits to the museums
• The goal of these activities is recreational, at the same time  helping to coagulate the group, by also involving volunteers


Individual specific activities
• These activities are chosen based on the interests and abilities the children have showed with the aim to encourage and develop them.


Social Work
• Support for 20 children and their families in order to facilitate access to socio-medical services: referral and accompaniment for obtaining ID papers, (re)integration in the educational system, access to medical services etc.